Tag Archives: it knowledge database

How to read Windows 10 Serial Number (Key)

The windows 10 key is stored in the registry as a binary record so you can’t read it.

To read the key the quickest method is to copy the code below, paste to the new notepad file and save as “productkey.vbs” on your desktop.

Then executed file will display the Windows 10 key.

The script should work in Microsoft Windows 7 and 8, however I have not tested this.

Set WshShell = CreateObject(“WScript.Shell”)
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead(“HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId”))

Function ConvertToKey(Key)
Const KeyOffset = 52
i = 28
Chars = “BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789”
Do
Cur = 0
x = 14
Do
Cur = Cur * 256
Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
Cur = Cur Mod 24
x = x -1
Loop While x >= 0
i = i -1
KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
If (((29 – i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
i = i -1
KeyOutput = “-” & KeyOutput
End If
Loop While i >= 0
ConvertToKey = KeyOutput
End Function

Przełączanie pomiędzy językami w MS Windows

Czasami istnieje potrzeba posiadania kilku klawiatur. Ja osobiście używam angielskiej klawiatury (gdyż w takim kraju mieszkam a tam jest inna klawiatura), gdzie małpa jest nad apostrofem, a cudzysłów nad cyfrą 2, a nad cyfrą 3 umiejscowiony został symbol funta. Teoretycznie, aby pisać po angielsku mógłbym używać tylko i wyłącznie klawiatury polskiej, jednakże w tym momencie wymienione przeze mnie znaki zmieniają położenie na klawiaturze. Mając włączoną klawiaturę PL i wciskając SHIFT+2 napiszę symbol @, podczas gdy na klawiszu widzę symbol “. Tak więc polskiej klawiatury używam tylko i wyłącznie wtedy, gdy chcę coś napisać po polsku używając polskich znaków.

Ale do rzeczy.

Aby przełączyć się pomiędzy językami klawiatury, nie trzeba błądzić po panelu sterowania czy kombinować coś przy ikonkach koło zegarka.

Wystarczy wcisnąć razem lewy ALT + left SHIFT.

Kolejność wciskania przycisków nie ma znaczenia.

Error 0x80240016

Today I decided to upgrade my Windows 10 Technical Preview build from version 9860 to 9879.

preview-builds-windows-10

 

Unfortunately, just after downloading the new build the system kept showing me an error 0x80240016, saying ply try again later.

Restarting windows was not helpful at all. I found a good solution which helped me to install the upgrade.

First of all you have to run the Command Prompt as administrator (start, type cmd and right click run as administrator), when you must type:

net stop wuauserv

and after few seconds:

net start wuauserv

That is all – now you should be able to run your update 🙂

Skąd pobrać legalnego Windowsa 8

Ostatnio z powodu awarii dysku musiałem pobrać legalnego Windows’a 8. Ponieważ chciałem wypalić sobie właśną płytę z WIndowsem 8, okazało się, że nawet nie trzeba znać klucza. Zostanie on samodzielnie pobrany z BIOSa komputera, gdzie jest zaszyty przed producenta sprzętu. W TYM artykule opisałem jak odczytać mimo wszystko ten klucz.

Kopię Windowsa można legalnie pobrać ze stony Microsoft’u, jednakże nie udostępniają oni (a przynajmniej mi nie udało się tego znaleć) wersji ISO do nagrania na dysk. Niestety Microsoft udostępnia jedynie link do kilkumegabajtowego instalatora, który sam pobiera i instaluje WIndowsa. Warunek – trzeba to zrobić na działającym komputerze.

Rozwiązanie okazuje się proste.

Continue reading Skąd pobrać legalnego Windowsa 8