Tag: php

SQL Injection

Błąd ten umożliwia modyfikacje zapytania, czy nawet wykonanie dodatkowego zapytania (np. usuwającego rekordy). Załóżmy że mamy takie zapytanie MySQL