Antena Dipol

Antena typu dipol 1/2 jest chyba najbardziej popularną anteną na fale krótkie. Jest to antena jednopasmowa, o długości odpowiadającej połowie fali w danym paśmie. Impedancja anteny wynosi ok 70 omów, co w praktyce umożliwia zasilanie kablem antenowym 50 omów. Powinno się przy tym stosować balun 1:1 – opis tutaj.

antena-dipol-01

Przy zastosowaniu linki o grubości 4 mm dipol będzie mieć długość całkowitą:

80m – 39.7m,
40m – 20.6m,
20m – 10.2m,
15m – 6.8m,
10m – 5.0m,

Należy pamiętać że podana w tabeli długość dotyczy całkowitej długości dipola. Jedno ramię będzie o połowę krótsze.

antena-dipol-02