Antena Longwire

Antena tego typu jest jak sama nazwa wskazuje długim odcinkiem drutu rozwieszonym w wolnej przestrzeni. Antena LW nie posiada specjalnej linii zasilającej – częścią promieniującą jest cała długość przewodu od punktu zasilania. Minimalna długość anteny wynosi lambda/2 – czyli pół fali. Dla przykładu – jeśli chcemy pracować na 80m (3.5MHz) drut powinien mieć długość ok. 39 m.

antena-longwire-01

Pamiętać jednak należy, że wraz ze wzrostem długości anteny wzrasta jej zysk energetyczny ale i impedancja. Przy 5*lambda wynosi ok. 138 omów. Dalsze zwiększanie długości anteny nie może następować w sposób przypadkowy, lecz dokładane odcinki powinny stanowić minimum lambda/2. Jeśli antena ma pracować na kilku pasmach, to należy brać pod uwagę połowę fali najdłuższego pasma, ponieważ pasma krótsze i tak stanowią wielokrotność fali pasma poprzedniego (3.5 – 7 – 14 – 28).

antena-longwire-02

Zaletą tej anteny jest niski koszt i łatwość “konstrukcji”. Do wad należy zaliczyć promieniującą część zasilającą, łatwość promieniowania ewentualnych częstotliwości harmonicznych – rzutuje to na łatwość powstawania TVI.

Długość anteny oblicza się ze wzoru:

L=[150(n-0.05)]/f, gdzie:

L – długość anteny
n – ilość połówek fal na długość anteny
f – częstotliwość rezonansowa w MHz

Najbardziej optymalną długością anteny jest 78 m – patrz poniższa tabela.

Pasmo (MHz) Zysk (dB) Impedancja (om) Długość (lambda)
1.8 0 73 1/2
3.5 0.60 94 1
7 1.60 109 2
14 3.50 130 4
28 6.20 152 8

Należy zwrócić uwagę (patrz powyższy rysunek), że w tym przypadku antena w pasmach 14 i 28 MHz stanie się pocno kierunkowa, co należy uwzględnić przy jej zawieszaniu.

Źródła:

Jacej Matuszczyk SP2MBE “Poradnik Antenowy dla krótkofalowców” WKi 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.