Slang Krótkofalarski

Skróty i kody amatorskie znane są krótkofalowcom na całym świecie i umożliwiają porozumiewanie się operatorów różnych narodowości. Ponieważ międzynarodowym językiem krótkofalowców w łącznościach fonicznych jest język angielski, także skróty stosowane przez radioamatorów pochodzą od wyrazów z tego języka. Skróty te często nazywane są krótkofalarskim slangiem. Poza skrótami stosuje się symbole międzynarodowego kodu Q, zalecanego przez ITU. Trzyliterowe (rzadko cztero) symbole tego kodu, rozpoczynające się zawsze od litery Q, mogą być stosowane w formie twierdzącej, pytającej (po dodaniu ?) lub zaprzeczającej (z N). Slang i kody Q są przeznaczone do stosowania (poza nielicznymi wyjątkami) TYLKO w łącznościach telegraficznych i nie należy ich stosować w łącznościach fonicznych! Dlatego do nawiązywania zagranicznych łączności fonicznych należy przystępować tylko w przypadku dobrej znajomości języka korespondenta lub języka angielskiego.

Kolorem czerwonym oznaczono pozycje najczęściej występujące na egzaminie na świadectwo radiooperatora w służbie amatorskiej. Oczywiście zalecane jest nauczenie się całego podanego poniżej slangu. Wykaz w porządku alfabetycznym.

AA all after wszystko po…
AB all before wszystko przed…
ABT about około
AC alternating current prąd przemienny
ACCW nadajnik zasilany prądem zmiennym w anodzie
ADR, ADDS address adres
AER aerial antena
AF mała częstotliwość
AGN again znów, ponownie
AHD ahead naprzód
AL (alinea) oznacza, że w nadawanymtekście następuje nowy ustęp albo zaczyna się nowa linia
AM amplitude modulation, ante meridiem (łac.) modulacja amplitudy, przed południem
ANI any dowolny, każdy
AMP ampere amper
AMMTR ampermeter amperomierz
ALNG along wzdłuż
ANS answer odpowiedź
ANT antenna antena
AS poczekaj (nadawany jako jeden znak)
AT at o, o godzinie
AUD Słyszalność
AUSSIE australijski krótkofalowiec
AVC automatyczna regulacja wzmocnienia
AWH do usłyszenia (niem.)
AWS do widzenia (niem.)
BA wzmacniacz izolujący w nadajniku(separator)
BCI broadcast interference zakłócenia w odbiorze radiofonicznym
BCL broadcast listener radiosłuchacz
BCP dużo (franc.)
BCSIN nadajnik radiofoniczny
BCUS, BECUS because ponieważ
BD bad źle, zły
BEAM beam antena kierunkowa
BEST best najlepszy
BF, BFRE, B4 before przed
BFO beat frequency oscillator generator do odbioru telegrafii
BI przez, od
BIZ zajęcie, praca, zawód
BJR dzień dobry (franc.)
BK break break, przerwa, oddanie głosu
BLO krótkie spięcie
BLV ja myślę, przypuszczam
BN wszystko pomiędzy, dobranoc (franc.),było
BOTTLE lampa
BRT doprowadziło
BSR dobry wieczór (franc.)
BT but ale
BTE proszę (niem.)
BTR better lepiej
BTWN pomiędzy
BU buffer separator
BUG bug klucz telegraficzny półautomatyczny
BUK book książka
BURO, BUREAU bureau biuro
BW fala negatywna
BY by przez, od
C tak
CALL call wywoływać, znak wywoławczy
CANS słuchawki
CB proszę odpowiedzieć
CC crystal controlled kwarcowy
CFM confirm potwierdzić
CHEERIO pozdrowienie, cześć, czuwaj!
CK sprawdzić, liczba słów telegramu
CKT schemat
CL close wyłączam stację = QRT
CLD called wołał
CLG calling wołający
CMG coming nadchodzący
CN móc, może
CNT nie może
CO crystal oscillator generator kwarcowy
C/O care of za pośrednictwem, przez kogoś
CONDX conditions warunki rozchodzenia się dla DX
CONGRATS congratulations gratulacje
COPA obcowzbudny nadajnik sterowany kwarcem
CQ wywołanie ogólne
CPY =CPI copy odbierać
CP counterpoise przeciwwaga
CRD card karta (np. QSL)
CTS countries kraje
CUAGN, CUA see you again do następnego spotkania
CUD could mógłbym
CUDNT couldn’t nie mogę
CUL see you later do usłyszenia następnym razem
CUM przychodzi, przyjść
CW continious wave fala ciągła, telegrafia
D, DWN down w dół, niżej
DA day dzień
DADRO przestrójcie na nadajnik …,zacznijcie pracować TX
DADXA wyłączcie teraz nadajnik …
DBL double podwójny
DC direct current prąd stały
DCC podwójny oplot bawełniany na drutach
DCN direction kierunek
DE różnica, tu, od
DERSO jeśli dobrze słyszycie nadajnik …,to zacznijcie korespondencję
DESTN miejsce przeznaczenia telegramu
DIF difference różnica
DK dziękuję (niem.)
DKS dziękuję bardzo
DNT don’t nie, nie rób tego
DPE dope
DR dear drogi (np. Michale)
DSC podwójny oplot jedwabny na drutach
DSW doswidania (ros.) do widzenia (ros.)
DUNNO don’t know nie wiem
DUZ czynić
DX distant dalekich łączności, odległy, rzadkikraj, duży dystans, duża odległość
ECO oscylator sprzęgnięty elektronowo
EL, ELS element, elements element
EM them ich
ENAF enough dosyć
ERE here tu, ty jest
ES and i, oraz
EU Europe Europa
EX ex, former były
FAN radiooperator nasłuchowiec
FB fine business doskonale, świetnie, znakomicie
FD frequency doubler podwajacz częstotliwości
FER, FOR, FR for za, dla, ponieważ
FEW few mało
FF wielkie święto (niem.)
FI koniec szeregu telegramów
FIX fixed stały
FM from, frequency modulation od, z, modulacja częstotliwości
FONE telephone telefon, fonia, radiotelefonicznie
FREQ,FQ frequency częstotliwość
FRD friend przyjaciel, wspaniały kolega
FREQ częstotliwość
FRM, FROM from z, od
FWD forward w przód
FYI for your information do twojej wiadomości
GA good afternoon, go ahead dzień dobry (po 12, do wieczora),zaczynaj
GANG gang grupa
GB good bye żegnaj, do usłyszenia
GD good day dzień dobry (przed 12)
GE good evening dobry wieczór
GEN generator generator
GESS guess przypuszczam
GG, GNG going idzie
GL good luck powodzenia
GLD glad zadowolony, uradowany
GM good morning dzień dobry (rano)
GMT Greenwich Mean Time czas uniwersalny
GN good night dobranoc
GND ground masa, ziemia, uziemienie
GT dzień dobry (niem.)
GUD good dobry
GUHOR nie słychać was, nadawajcie!
GV, GVG give, giving dawać, daje
GY daję, nadaję
HAM krótkofalowiec, nadawca
HANDLE handle nazwisko
HF high frequency wysoka częstotliwość
HI, HA śmieję się, śmieszne
HLO hallo halo
HP high power duża moc
HPE hope mam nadzieję
HPI happy szczęśliwy
HQ, HDQTRS headquarters zarząd główny
HR here tu, tutaj
HRD heard słyszał
HRO słyszałem
HRX szczęśliwie (franc.)
HT high tension (voltage) wysokie napięcie
HUM hum przydźwięk
HV, HVE have mam
HVI heavy ciężki, intensywny
HVNT haven’t nie mam
HW how jak? co o tym sądzicie?
HWS jak jest?
HWSAT how’s about that co wy na to?
HZL serdecznie (niem.)
I I ja, albo
ICI tutaj (franc.)
IF if, intermediate frequency jeżeli, częstotliwość pośrednia
II znak pomyłki i powtórzenia ostatnichgrup
IM I am jestem
IN in w
INFO information informacja
INPT, INPUT input moc doprowadzona, moc prądu stałego wanodzie nadajnika
IR wy
IRPT I repeat powtarzam
IS is jest
K proszę nadawać
KC kilocycle kiloherc
KHZ kiloherc
KLIX clicks kliksy
KMD kolego (niem.)
KNW know wiedzieć
KOB kolego (węgier.)
KW kilowatt kilowat
KY key klucz telegraficzny
LAT latitude szerokość (geogr.)
LB drogi (niem.)
LDSPKR, LS loudspeaker głośnik
LF low frequency mała częstotliwość
LFT left opuściłem
LID marny operator telegraficzny
LIS license licencja, posiadacz licencji
LOG dziennik stacji, korespondencyjny
LONG long długi, długość geograficzna
LKG looking (for) patrząc, czekając, szukając
LOG logbook dziennik stacji
LOTSA lots of dużo
LP long path dłuższą drogą (wokół Ziemi)
LR ostatnio odebrane
LS ostatnio nadane
LSN, LSTN listen słuchać
LT low tension (voltage) niskie napięcie
LTR letter list
LW long wire long wire – typ anteny
MA milliammeter miliamperomierz
MAG magazine czasopismo, magazyn
MC megacycle, Master of Ceremonies megaherc, mistrz ceremonii
MCI dziękuję (franc.)
MEZ mitteleuropaeische Zeit (niem.) czas środkowo-europejski
MF, MFD microfarad mikrofarad
MGR manager menadżer (wysyłający karty QSL)
MHZ megaherc
MY, MI my mój
MIKE microfone mikrofon
MILL maszyna do pisania
MILS milliamperes miliampery
MIN minute minuta
MISD missed zgubić, stracić
MNI many dużo
MNL manual ręczny
MO master oscillator, moment generator sterujący, chwila
MOD modulation modulacja
MOPA nadajnik obcowzbudny
MSG message informacja, wiadomość do przekazania
MSK czas moskiewski
MSR mój panie (franc.)
MST must musisz, muszę
MTR meter mert
N no nie, nic
NA dobry wieczór
ND nic nie da się zrobić
NFT nie podany czas nadawania
NR near blisko, koło, numer
NIL nothing nic, nie mam już nic do Ciebie
NITE night noc
NG no good 🙁 niedobrze
NO, NOT no, not nie
NM nic więcej
NN noon południe (pora dnia)
NPA neutralizowany wzmacniacz mocy
NR number numer
NVR never nigdy
NW now teraz, zaczynam znów nadawać!
OB old boy przyjaciel
OC old chap stary kolega
ODX najdalszy DX
OFT often często
OK all correct OK, w porządku
OM old man stary przyjaciel
ONLI only tylko
OP operator operator, mężczyzna
OPS operators operatorzy
OSC oscilator oscylator
OT old timer stary krótkofalowiec, doświadczony
OUTPUT output moc wyjściowa
OW małżonka
OWLS oficjalna stacja o znanej częstotliwościroboczej
PA power amplifier wzmacniacz mocy
PART part część, częściowo
PDC czysty prąd stały
PIRATE pirate pirat, nielicencjonowany
PM past meridium popołudniu
PART OK part ok. odebrałem tylko część
PR packet-radio packet-radio, dla (franc.)
PSE please proszę
PSED pleased zadowolony
POB post office box skrzynka, skrytka pocztowa
PP push-pull stopień przeciwsobny
PT point punkt
PWR power moc
PX wiadomości prasowe
R right, received odebrałem wszystko, słusznie, znakdziesiętny
RAC rectified ac wyprostowany prąd zmienny (niefiltrowany)
RC rag chewing zbyt długa pogawędka, tzw.”żucie szmat”
RCD received odebrać, odebrałem, odebrany
RCTF rectifier prostownik
RCVR, RX receiver odbiornik radiowy
RDI ready gotów
RE concerning to … co do …
REFFS bieg luzem taśmy maszynowego nadawania(……)
RF radio frequency wielka częstotliwość, w.cz.
RFB odebrałem wasz telegram łatwo ibezbłędnie
RIG rig radiostacja, nadajnik, wyposażeniestacji
RITE write napisz, pisać, proszę o list
RIPPLE ripple tętnienia
RMKS remarks uwagi
ROK odebrałem wasz telegram bezbłędnie
RPRT, RST report raport
RPT repeat powtórzyć
R SOLID odebrałem bezbłędnie
SA say mówią, proszę powiedzieć
SEC second sekunda, drugi
SET set zespół, urządzenie
SEZ powiedział
SIG, SIGS signal(s) sygnał, sygnały, znaki telegraficzne
SIGN signature podpis
SK koniec nadawania, nieżyjący operator
SKED schelude umówiona łączność
SNOW snow śnieg
SN soon wkrótce
SOS nadaje się jak jeden znak międzynarodowy sygnałniebezpieczeństwa
SRI sorry przepraszam, szkoda
SPK speak mówić (po – język)
SSB single sideband modulacja jednowstęgowa
SSC jednokrotny oplot jedwabny drutu
STDI steady stały
STICK ołówek
STN station stacja
SUM some trochę
SURE sure pewny, na pewno
SVC służba, łączność
SVP proszę (franc.)
SW switch, short waves wyłącznik, fale krótkie
SWL short wave listener nasłuchowiec
SWR standing wave ratio współczynnik fali stojącej
TAP tap odczep
TEST test próba, zawody
TFC traffic łączność regularna, przekazanietelegramów
TGTP oscylator w układzie strojenia anody isiatki
THRU through przez
TIME time czas
TILL, TIL till do
TK take wziąć
TKS, TNX, TKU, TU thanks, thank you dziękuję
TMW, TMR tomorrow jutro
TNT oscylator z nie strojonym obwodem wanodzie
TO to do, dla
TONITE, 2NITE tonight dziś wieczorem
TOO too także, zbyt, za dużo
TONE tone ton
TOW tawarisz (ros.) towarzysz
TR tam
TRUB trouble kłopot, utrudnienie
TB tube lampa
TVI television interference zakłócenia TV
TX,XMTR transmitter nadajnik
TXT text tekst
TRX, TEX transceiver transceiver, radionadajnik
U you ty, wy
UCSEX proszę o więcej uwagi
UFB very fine business doskonale, nadzwyczaj dobrze
UHF ultra high frequency fale ultrakrótkie
UKW ultrakrótkofalowiec
UNLIS unlicensed nielicencjonowany
UNSTDI unsteady niestabilny, chwiejny, niestały
UL wy będziecie
UR your twój, wasz
UP up góra, w górę
UT universal time czas GMT
V od (czasami w formule wywoławczejzamiast DE)
VALVE valve (ang.), tube (USA) lampa radiowa
VCI tu jest (franc.)
VIA via przez, poprzez, za pośrednictwem
VFO generator przestrajany
VL wiele
VLN wielu
VS was (franc.)
VX stary druh (franc.)
VV bardzo
VY very bardzo
W word słowo
WA word after słowo po …
WAC dyplom dla krótkofalowca, który miałpołączenie z wszystkimi kontynentami świata
WARM warm gorąco
WAT, WATSA what, what do you say? co mówisz?
WB word before słowo przed …
WDH do usłyszenia
WDS do zobaczenia (niem.)
WEN when kiedy
WID z
WT watt wat
WEAK weak słaby
WID with z
WLL, WL will będę
WKD worked pracowałem
WKG working pracuję, pracując z …
WK, WRK work pracować
WUD would będę (przypuszczalnie)
WVL długość fali
WW word wide ogólnoświatowy, cały świat
WX weather pogoda
XCUSE, XCUS excuse przepraszam
XMTR nadajnik
XQ pilny telegram służbowy
XTAL XTL crystal kwarc
XYL ex young lady żona, mężatka
YES yes tak
YDAY yesterday wczoraj
YET yet jeszcze
YL young lady dziewczyna, kobieta, panna
YR year, your rok, wasz
YSTN your station wasza stacja
Z czas GMT
ZDR zdrastwujtie (ros.) dzień dobry
ZEDDER krótkofalowiec nowozelandzki
55 powodzenia
73 pozdrowienia
8! (pol.) trzymajmy się
88 ucałowania
99 znikaj, wszystkiego najgorszego

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.