Pytania na egzamin krótkofalarski

Jakiś czas temu, buszując w sieci, znalazłem przykładowe pytania egzaminacyjne – zapraszam do pobrania pliku PDF.

 

Powodzenia na egzaminie 🙂

Aktualizacja z dnia 19.01.2011:

Kolejne znalezione w moim archiwum pytania egzaminacyjne z przepisów, jakie obowiązywały na początku lat 2000.

* Co oznaczają skróty radiowe: QRZ, QTH, QWX, QSL, QRA, QSY, QTR, QRT, QRQ, QRS, QRP, QRU, QRG, QTC, QSP ?
* Omówić budowę znaku stacji amatorskiej.
* Przeliterować znaki SP2ZFJ, SP2LNW/8, DL8UIK/p, I0II/mm
* Co to jest “slang amatorski”?
* Co oznaczają skróty HW, GD, GN, GN, MY, K, BK, SK, KN, AR, CALL, SURE, VY, 73, 88 ?
* Omówić system raportów wg skali RST
* Omówić raporty 44, 459, 597, 599x, 599c.
* Jakie podstawowe dane powinna zawierać karta QSL?
* Jakie dane zapisuje się w dzienniku stacji?
* Z kim wolno prowadzić QSO na częstotliwości 3502 kHz?
* Z jakimi radiostacjami nie wolno nawiązywać QSO?
* Co oznacza znak amatorski łamany przez litery p, m, mm, am, a ?
* Kto może pracować na amatorskiej radiostacji indywidualnej?
* Kto może pracować na radiostacji klubowej?
* Jakie dane zawiera zezwolenie na zakładanie i używanie amatorskich radiostacji?
* Omów zakres częstotliwości przyznanych służbie amatorskiej w SP.
* Omów emisje przyznane służbie amatorskiej w SP.
* W jakim celu literuje się znaki wywoławcze?
* Jak często powinno podawać się własny znak wywoławczy podczas prowadzonej łączności?
* Podać przykład wywołania ogólnego na SSB w paśmie 20-to metrowym.
* Podać przykład wywołania ogólnego na CW.
* Omówić etykę krótkofalowca.
* Podać przykład prostej łączności telegraficznej.
* Jakie dane wymienia się podczas łączności?
* Omówić system QTH lokatorów.
* Podać przykład łączności prowadzonej w zawodach.
* Omówić właściwości pasm KF.
* Omówić właściwości pasm UKF.
* Omówić dokumentację radiostacji amatorskiej.
* Jakie warunki techniczne musi spełniać radiostacja amatorska?
* Co oznacza informacja “QSL via W3HNK” ?
* W jakim języku można prowadzić łączność radiową?
* Co to jest czas UTC i dlaczego jest stosowany?
* Co to są strefy WAZ i ITU?
* Wymienić czynności operatora, jakie powinny być wykonane przed rozpoczęciem wywołania ogólnego.
* Co oznacza wywołanie CQ DX?
* Co to jest wywołanie kierunkowe? Podać przykład.
* Jakie stacje uważa się za DX?
* Na czym polega wymiana kart QSL?
* Co oznacza informacja “QSL direct”?
* Ile urządzeń nadawczych może posiadać krótkofalowiec?
* W jakich sytuacjach radiostacja amatorska może przekazywać informacje nie wchodzące w zakres służby amatorskiej?
* W jaki sposób należy stroić nadajnik?
* Co to jest SKED?
* Jakie są obowiązki uczestnika zawodów?
* W jakim tempie należy prowadzić łączność CW?
* Co to są łączności typu MS, EME, AURORA, TROPO?
* Na czym polegają łączności przez satelity?
* Co oznacza pojęcie “praca stacji amatorskich na zasadzie drugorzędności”?
* Podać przykład miasta z okręgu 4 i 8.
* Co oznaczają skróty QSO, QSL, QRM?
* Co to jest IARU?
* Co to jest ITU?
* Jaki jest odstęp pomiędzy częstotliwością TX a RX przemiennika?
* W jaki sposób tworzy się znaki okolicznościowe?
* Wyjaśnić ogólnie bandplan UKF.
* Co wiesz o przemiennikach?
* Ile jest kategorii zezwoleń dla krótkofalowców?
* Dlaczego przemienniki mają własny znak wywoławczy?
* Na jakiej zasadzie tworzone są znaki wywoławcze stacji klubowych?
* Na jakich pasmach może pracować posiadacz zezwolenia kategorii II ?
* Jak tworzy się znaki wywoławcze dla obcokrajowców pracujących na terenie SP?
* Z jakimi mocami w.cz. może pracować krótkofalowiec?
* Podać przykład znaku wywoławczego przemiennika.
* W którym okręgu leży Olsztyn?
* Jakie warunki musi spełniać osoba, aby uzyskać świadectwo radiooperatora klasy A?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.