Tag Archives: Lightroom

Why Lightroom opens when I insert SD card into the card reader?

When you have a Abobe Lightroom installed, the software tries to be more clever than we are. When you insert a SD card (or USB stick) into the card reader (USB socket), the Lightroom opens automatically which is often unnecessary and annoying.

How to avoid it?

For sure you do not have to look for any settings just in the Lightroom. Rather than this you need to go to a control panel and change settings for AutoPlay:

AutoPlay - Lightroom

Co zrobić, aby po włożeniu karty pamięci nie otwierał się Lightroom?

Po instalacji programu do cyfrowego wywoływania zdjęć Adobe Lightroom, program stara się być inteligentniejszy od nas i po włożeniu do czytnika czy portu USB karty pamięci ze zdjęciami, Lightroom automatycznie otwiera się, co jest często niepotrzebne i irytujące.

Jak temu zapobiedz? Ano na pewno nie należy szukać jakichkolwiek ustawień w samym Adobe Lightroom.

Odpowiedz siedzi w Panelu sterowania w ustawieniach Autoodtwarzania:

AutoPlay - Lightroom

Jak podzielić folder ze zdjęciami w Lightrom bez utraty metadanych

Kilka dni temu zaimportowałem do Lightrooma zdjęcia z dwóch imprez. Obrobiłem je wszystkie ustawiająć takie parametry jak crop, naświetlanie, nasycenie itp. Szybko zdałem sobie sprawę, że wolałbym je trzymać w osobnyh folderach.

Niestety, Lightroom nie ma możliwości podzielenia katalogów na dwie części. Nie możesz ot tak po prostu przenieść plików RAW do innego katalogu, chociażby dlatego, że Lightroom nie pozwoli na import plików z nowego katalogu do swojej bblioteki, ponieważ “wyczuje”, że takie zdjęcia już istnieją i nie pozwoli tego zrobić. Oczywiście skasowanie zdjęć z biblioteki starego katalogu spowoduje utratę wszystkich żmudnie wprowadzanych ustawień.

Znalazłem pewne rozwiązanie tego problmu.

Continue reading Jak podzielić folder ze zdjęciami w Lightrom bez utraty metadanych

How to split a folder in Lightroom without losing metadata

Recently I imported a bunch of photos from two events into a one folder in Adobe Lightroom. I cropped them, changed exposures and all other settings and then I realised that I prefer to keep them in two separated folders.

Unfortunately Lightroom has no option to split folders.

You cannot just moved your RAW files into the new folder, because the Lightroom won’t let you import them from the new folder until you delete them from the old folder library.

Of course, by deleting pictures from old folder library you will lose all individual exposure settings and you will have to do this job again.

I found a strange solution to avoid it.

Continue reading How to split a folder in Lightroom without losing metadata