Zmienne globalne PHP

Zmienne globalne

$_SERVER[“HTTP_HOST”] – wyświetla host na którym stoi strona – www.rozenek.com (bez http://)
$_SERVER[“HTTP_USER_AGENT”] – nazwa przeglądarki
$_SERVER[“HTTP_ACCEPT”] – języki akceptowane przez serwer, tzn. xml etc.
$_SERVER[“HTTP_ACCEPT_LANGUAGE”] – języki ze świata, np. angielski/polski akceptowane przez serwer.
$_SERVER[“HTTP_ACCEPT_ENCODING”] – akceptowana kompresja, np. gzip
$_SERVER[“HTTP_ACCEPT_CHARSET”] – kodowanie używane przez serwer
$_SERVER[“HTTP_KEEP_ALIVE”] – przez ile ma trzymać stronę ‘żywą’ , tzn online.
$_SERVER[“HTTP_CONNECTION”] – typ połączenia http
$_SERVER[“PATH”] – ścieżki do usług serwera
$_SERVER[“SystemRoot”] – ścieżka do systemu operacyjnego na serwerze
$_SERVER[“COMSPEC”] – do wiersza poleceń
$_SERVER[“PATHEXT”] – przyjmowane rozszerzenia plików
$_SERVER[“WINDIR”] – lokalizacja Windowsa
$_SERVER[“SERVER_SIGNATURE”] – wersja serwera i jego rodzaj razem z interpreterem PHP
$_SERVER[“SERVER_SOFTWARE”] – wersje oprogramowania serwera
$_SERVER[“SERVER_NAME”] – nazwa serwera, eg. www.rozenek.com (bez http://)
$_SERVER[“SERVER_ADDR”] – ip serwera
$_SERVER[“SERVER_PORT”] – port serwera
$_SERVER[“REMOTE_ADDR”] – ip odwiedzającego stronę
$_SERVER[“DOCUMENT_ROOT”] – folder, gdzie są udostępniane pliki strony – eg. /home/sq8bgq/domains/rozenek.com/public_html
$_SERVER[“SERVER_ADMIN”] – email admina serwera
$_SERVER[“SCRIPT_FILENAME”] – nazwa pliku wykonywalnego w danej podstronie
$_SERVER[“REMOTE_PORT”] – port z którego korzysta przeglądający stronę
$_SERVER[“GATEWAY_INTERFACE”] – interfejs bramy, z której serwer korzysta
$_SERVER[“SERVER_PROTOCOL”] – domyślny port serwera
$_SERVER[“REQUEST_METHOD”] – domyślna metoda pobierania danych (GET)
$_SERVER[“QUERY_STRING”] – wykonywane zapytanie – eg. ln=english&article_id=439&action=vocabulary_list_show
$_SERVER[“REQUEST_URI”] – url, który przeglądający stronę właśnie otworzył – eg. /english,439&action=vocabulary_list_show
$_SERVER[“SCRIPT_NAME”] – nazwa skryptu, który jest wykonywany
$_SERVER[“REQUEST_TIME”] – wykonywany czas zapytania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.