Monthly Archives: July 2014

Spam in WordPress – problem with trackbacks and pingbacks

In the past few days on this website I found a significant increase in spam in the comments. Fortunately comment did not show up physically on my articles, only those awaiting publication. Because my website is not extremely popular, I can just manually verify approve  all comments.
However, if the spam started to come in hundreds a day, it started to become annoying. Continue reading Spam in WordPress – problem with trackbacks and pingbacks

Problem ze spamem w WordPress’ie.

W ciągu ostatnich kilku dni na tymże blogu odnotowałem znaczący wzrost spamu w komentarzach. Na szczęście spam nie pojawił się fizycznie na moim blogu, tylko w tych oczekujących na publikację. Ponieważ mój blog nie jest ekstremalnie popularny, mogę sobie pozwolić na ręczną weryfikację i ewentualną akceptację komentarzy.
Jednakże, jeśli spamów zaczęło przychodzić około 100 dziennie, zaczęło to być męczące. Continue reading Problem ze spamem w WordPress’ie.